5x9

System 5x9 to unikatowe narzędzie informatyczne wspierające procesy składania i rozliczania zamówień na druki korporacyjne dla dużych firm i przedsiębiorstw. Współpraca z ponad 500 firmami, korzystających z różnych systemów informatycznych, wymusza na nas ciągłe rozwijanie systemu, w celu zintegrowania go z wykorzystywanymi przez Klientów narzędziami. Dlatego 5x9 jest obecnie najbardziej rozbudowanym i elastycznym narzędziem zakupowym dedykowanym dla poligrafii biurowej.

5x9 Kontrola i elastyczność

 • KONTROLA I ELASTYCZNOŚĆ

  5x9 daje możliwość działom zakupu kontroli procesu. Dysponuje narzędziami do kontroli pracowników, historii zamówień i kosztów. Rozwiązanie dostosowuje się do wewnętrznych struktur i wymagań Klienta i pozwala elastycznie kontrolować wielkość zakupów.

  A WSZYSTKO TO ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE.

 • SKRACAMY CZAS

  System 5x9 do minimum skraca czas potrzebny na wprowadzanie danych i przekazanie zamówienia. Uławia kontrolę jakości i poprawności przekazanych informacji oraz kwestie związane z rozliczaniem i dokumentowaniem przebiegu pracy.

 • ELIMINUJEMY BŁĘDY

  5x9 wspiera wewnętrzne procedury Klienta, przyznaje różne stopnie dostępu do informacji i zamówień, dzięki czemu łatwiej uniknąć błędów i kontrolować zawartość druków. Poszczególne działania po stronie Klienta mogą podjąć tylko uprawnione osoby. System uniemożliwia produkowanie materiałów sprzecznych z zasadami identyfikacji wizualnej Klienta. 

 • WSPOMAGAMY WPROWADZANIE TEKSTU

  System 5x9 ma unikalne opcje formatowania tekstu i dopasowywania go do wielkości wykorzystywanego obszaru. W zależności od ustawień tekst może automatycznie być zwężany, rozstrzeliwany lub przenoszony do kolejnych wierszy. Rozwiązanie to znakomicie sprawdza się w pisowni nazwisk wieloczłonowych i długich nazw stanowisk. Fragmenty tekstu mające powtarzalne cechy, jak np. budowa adresu mailowego, mogą być uzupełniane automatycznie przez system, gwarantując poprawność danych. Często powtarzające się elementy tekstowe zapisane są jako listy rozwijalne do automatycznego wypełniania pól tekstowych.

 • OBNIŻAMY KOSZTY PRZEZ KUMULOWANIE

  Kumulujemy zamówienia i sumujemy nakłady. Koszty zamówienia obliczane są na podstawie sumy wszystkich produktów danej grupy zamawianych jednorazowo. Im większe zamówienie, tym niższa cena jednostkowa. 

 • AUTOMATYZUJEMY PROCES

  System pracuje on-line i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi; ani urządzeń, ani oprogramowania, ani serwisowania. Wystarczy komputer podłączony do Internetu. Transmisja danych jest zabezpieczana protokołem SSL – tak jak w internetowych kontach bankowych. Daje to możliwość składania zamówień non stop.

 • UDOSTĘPNIAMY ANALIZY

  Moduł analityczny pomaga w przygotowaniu zestawień i analiz obejmujących dowolne dane. Dzięki temu w prosty sposób można przejrzeć historię zamówień, sprawdzić, kto autoryzował zamówienie, jakie były jego koszty i jaki płatnik za nie odpowiada. System daje możliwość wglądu w wystawione dokumenty.

 • MPK NA FAKTURZE, WPROST Z ZAMÓWIENIA

  Enaf, za pomocą systemu 5x9, dostosowuje się do procedur finansowych i organizacyjnych swoich Klientów. System już w czasie przyjmowania zamówienia umożliwia alokowanie kosztów wg MPK oraz podział faktur pomiędzy różnych płatników. Niezbędne informacje przesyła do odpowiednich dokumentów, takich jak: formularze zamówień, specyfikacje do faktur, listy przewozowe czy wielofunkcyjne raporty zakupów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rozbijania kosztów zamówienia na kilka podmiotów w ramach jednego przedsiębiorstwa. 

 • PEŁNA INTEGRACJA SYSTEMÓW

  System stanowi optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw posiadających elektroniczny obieg dokumentów. 5x9 może stanowić część systemu zakupowego zainstalowanego po stronie Klienta i gwarantuje pełną wymianę danych od zamówienia, przez potwierdzenie dostawy, aż do wystawienia faktury – taka integracja zapewnia uproszczenie procesu zakupowego. 

 • IMPORT DANYCH JAKO METODA INTEGRACJI SYSTEMÓW

  W sytuacji, gdy integracja jest niemożliwa, system potrafi przyjmować dane zapisane w formacie xls i na zasadzie importu przygotować zamówienie do produkcji. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować wszelkie błędy tekstowe i opisowe potrzebne do realizacji i rozliczenia zamówienia.

 • ŚCIEŻKI AKCEPTACJI

  Odzwierciedlamy ścieżki akceptacji i przejmujemy funkcje akceptacji systemów zakupowych Klientów. Wszystkie działania potrzebne do akceptacji zamówienia odbywają się w zgodzie ze schematami obiegu dokumentów Klienta. 

 • CENTRALIZUJEMY I DECENTRALIZUJEMY ZAKUPY

  Wszystko według potrzeb w jednym miejscu. Wiele podmiotów – jedna wizualizacja korporacyjna. W systemie możemy rozliczać wszystkie podmioty w ramach jednego kontraktu centralnie lub w podziale na poszczególne firmy. System daje możliwość zachowania odrębności zakupowej i finansowej oraz centralizacji procesu zakupowego. Dane rozliczeniowe i analityczne wszystkich podmiotów mogą być dostępne dla nadzoru finansowego Klienta w ramach jednego kontraktu.

 • ROZWIĄZANIA DLA AGENTÓW I PRZEDSTAWICIELI

  System jest wyposażony w moduł specjalnie przygotowany dla firm użyczających swojego wizerunku agentom i przedstawicielom. Zapewnia to spójną wizualizację korporacyjną, centralną kontrolę zamówień i dostęp do części analitycznych, uwzględniając rozliczenia finansowe na warunkach wspólnego kontraktu. 

 • GWARANTUJEMY POWTARZALNOŚĆ PRODUKCJI

  Dzięki wprowadzeniu na stałe do systemu 5x9 elementów wizualizacji korporacyjnej oraz narzędziom wspomagającym formatowanie tekstu zachowana zostaje powtarzalność graficzna produkcji w trakcie całego kontraktu. Procedury opisujące właściwości użytych kolorów specjalnych dają gwarancję niezmiennej jakości. Dane techniczne potrzebne do realizacji zamówienia opisane w 5x9 są automatycznie przekazywane do systemu organizacji produkcji w drukarni. 

 • ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE

  Nasz system 5x9 jako jedyny na rynku jest w pełni dostosowany do wymogów RODO i gwarantuje wymagany poziom zabezpieczenia danych osobowych. Wprowadziliśmy złożoną politykę przetwarzania danych oraz dostosowaliśmy wszystkie procedury i technologie do wymogów RODO.

contact, address

Enaf Sp. z o.o.
Szarych Szeregów 2
05-820 Piastów